ANA KONULAR

Minimal İnvaziv Üst GİS Cerrahisi
Özefajektomi
Total ve Subtotal Gastrektomi Ve Lenf Nodu Diseksiyonu
Gastrik GIST Cerrahisi
Gastroözofageal Antireflü Cerrahisi
Akalazyada Myotomi
Duodenal Ülser Perforasyonuna Onarım

Miniamal İnvaziv Bariatrik ve Metabolik Cerrahi
Gastrik Bypass
Sleeve Gastrektomi
Bariatrik Cerrahide Revizyon
Endoluminal Girişimler
Metabolik Cerrahide Güncel Teknikler

Minimal İnvaziv HBP Cerrahisi
Whipple
Distal Pankreatektomi
Minor ve Major Hepatektomi
Koledok Kist Rezeksiyonu
Koledok Taş Cerrahisi
Koledokoduodenostomi
Hepatikojejunostomi
Transduodenal Oddi Rezeksiyonu
Kolesistektomi
Parsiyel Kolesistektomi
Sirotik Hastada Kolesistektomi
Kist Hidatik Cerrahisi
Kistogastrostomi
Pankreatik Nekrozektomi

Minimal İnvaziv Alt GİS Cerrahisi
  Kolektomiler
  Anterior ve Aşağı Anterior Rezeksiyon
  Rektopeksi
  Transanal Total Mezorektal Eksizyon
  Total Kolektomi ve Ileorektal Anastomoz
  Total Proktokolektomi ve J Poş
  Stoma Açılması
  İntestinal Obtrüksiyonda Laparoskopi
  Appendektomi

Gastrointestinal Endoskopi Uygulamalar
Gastroskopi
Kolonoskopi
ERCP
Endoskopik Mukozal Rezeksiyon, Submukozal Diseksiyon (EMR, ESD)
Endoskopik Stent Uygulamaları

Laparoskopik Fıtık Onarımı
İnguinal ve Femoral Herni
Ventral Herni
Hiatus ve Diafragma Hernileri
Stoma Hernileri

Laparoskopik Endokrin ve Solid Organ Cerrahisi
Adrenalektomi
Ağız Içinden Tiroidektomi
Splenektomi
Donor Nefrektomi

Laparoskopik Cerrahide Teknik ve Diğer Uygulamalar
Pneumoperitoneum Oluşturma
Dikiş ve Düğüm Atma
Floresan Klavuzluğunda Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahide Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
Robotik Cerrahi Uygulamaları
Doğal Delik Cerrahisi (Natural Orifice Surgery)
Doğal Delikten Specimen Çıkartma
Yeni Stapler ve Hemostaz Cihazlarının Uygulamaları
Single Port
3D Görüntüleme
Travmada Laparoskopi
Laparoskopik HIPEC
Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır?
İdeal Bilimsel Sunu Nasıl Olmalı?
Mediko Legal Sorunlar